به سایت رسمی دکتر علی مرجانی خوش آمدید - دکتر علی مرجانی - Dr. Ali Marjani

به سایت رسمی دکتر علی مرجانی خوش آمدید

علائم آمادگی کسب و کار شما جهت ورود به بازار بین الملل (The readiness to enter IB )

یکی از مهمترین سوالاتی که جهت توسعه کسب و کار ها مطرح میگردد این است: آیا زمان ورود به بازار بین الملل فرا رسیده است؟براستی چه ویژگیهایی جهت تصمیم گیری مدیریت، در این خصوص میتواند مطرح گردد؟

البته هستند برخی از کسب و کارها یی که بمحض شروع بر اساس ماهیت فعالیتشان ( شرکتهای واردات و صادرات) و یا استراتژی تدوین شده متمرکز به بازار خارج از مرزها می شوند، ولی معمولا استراتژیهای ورود به بازار بین الملل در زمان گسترش کسب و کارها و پس از حصول اطمینان نسبی از بازار داخل مورد توجه قرار می گیرند.