مشاوره جهت تدوین تز دکتری گرایشات مختلف مدیریت DBA و PhD به زبان انگلیسی - دکتر علی مرجانی - Dr. Ali Marjani

مشاوره جهت تدوین تز دکتری گرایشات مختلف مدیریت DBA و PhD به زبان انگلیسی

مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های انگلیسی زبان بالاخص دانشگاه های فرانسه و انگلیس و آمریکا DBA و PhD

مشاوره در خصوص تدوین پیشنهاد تحقیق  Research Proposal

مشاوره جهت نگارش کلیه فصول پایان نامه دکتری مدیریت به زبان انگلیسی در تحقیقات کمی  Quantitative Research

  مشاوره در خصوص انتخاب موضوع و مدل مناسب پژوهش

مشاوره جهت انتخاب جامعه آماری مناسب

آموزش فنون آماری به دانشجو در فصل مربوطه از جمله نرم افزار لیزرل ، اسمارت پی ال اس جهت استفاده از SEM - Structural Equation Modeling

 

شماره تماس: ۲۲۹۲۳۶۴۶-۲۲۹۲۳۶۴۵-۰۲۱

 

Supervisory of PhD & DBA dissertation for international students in well-known overseas English-taught universities.The training and supervisory will be fully covered in the following chapters

Introduction

Literature Review

Research Design and Methodology

Statistical Analysis and Results

Discussion

Conclusion

 

Tell:+98 21 22923645-6

skype:isectr