- دکتر علی مرجانی - Dr. Ali Marjani


 

اطلاعات فردی و تحصیلی:

متولد 1354 ، تهران

مدرک کارشناسی زبان انگلیسی ، دانشگاه تهران (1377)

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی بین الملل) ، دانشگاه تربیت مدرس (1385)

مدرک دکتری مدیریت بازرگانی ، دانشگاه بوردو فرانسه (1393)

فعالیتهای اجرائی، علمی و پژوهشی:

 سخنران مباحث "اصول بازرگانی و تجارت" و "بازرگانی بین الملل"

سخنران  مباحث  "مدیریت بازاریابی" و "زبان تخصصی مدیریت"

پنل استخدام/ تبدیل وضعیت در سیستم بانکی و شرکت های تابعه وزارت نفت با محوریت ارزیابی و مصاحبه رفتار محور پرسنل

مدیر امور بین الملل "چهارمین سمینار بین المللی تجارت الکترونیک" در کشور مالزی(2009) با رویکرد "تجارت الکترونیک و کشورهای در حال توسعه"

20 سال فعالیت و مدیریت اجرائی و مشاوره ای در چندین سازمان داخلی و بین المللی در حوزه های بازرگانی و بازاریابی